Friday, August 28, 2009

Injil Barnabas


       Seperti yang diketahui,kita tidak akan menemukan lagi Injil yang sebenar.Ini kerana Injil yang digunapakai sekarang adalah Injil yang telah diubahsuai.Dan Injil-injil ini adalah dari karangan Matthew,Lucas,Marcus dan John dan tidak satu pun darinya adalah sahabat mahupun orang yang berada bersama Isa a.s(Jesus) ketika Isa masih hidup.Begitu juga Paul yang digelar Saul ataupun Paulus yang ternyata adalah orang yang menulis dengan tangannya sendiri Injil.Kerana beliau jugalah agama Kristian percaya akan doktrin Triniti(Bapa,Anak dan Roh Kudus) dan sama sekali menolak akan Tauhid(Unity Of God) yang telah dibawa oleh Jesus.
     Kita tidak perlu lagi mengulas panjang mengenai sejarah Kristian mahupun Injil itu sendiri kerana yang ingin ditumpukan sekarang adalah Injil daripada Barnabas.Barnabas atau nama sebenarnya Josea adalah salah seorang daripada pengikut Jesus yang seramai 12 orang.12 orang pengikut ini digelar Hawariyyun oleh al-Quran ataupun the Twelve Apostle(followers,disciples) of Jesus.Dan sebagai pengikut,Barnabas akan menulis apa yang diajar dan diceritakan oleh gurunya,Jesus.Barnabas juga terkenal akan personalitinya yang suka bertanya dan pandai berdakwah.
    Apa yang membuatkan Injil Barnabas ini unik adalah kerana kandungannya yang sama sekali tidak bercanggah dengan al-Quran.Ia menerangkan akan konsep Tauhid,cerita para nabi,hukum-hakam,syurga neraka dan perkhabaran akan hadirnya nabi terakhir(Khatabun-Nabiin), Muhammad s.a.w ! dan ia diterangkan dengan nama sebenar laitu Ahmad(yang Terpuji).Dan ini juga selari dengan perkhabaran akan hadirnya nabi ulung seperti yang terkandung dalam kitab Bani Israil(Taurat),Hindu(Vedas,Puranas),Parsi(Dasatir,Awesta),Buddha(Chakrawatu Sena Sutana)dan pelbagai kitab sebelum yang lain dengan gelaran Narashangsa,Maitreya,Musalman dan Pushrama yang kesemuanya membawa maksud Yang Terpuji(the Praised Worthy) ataupun Muhammad s.a.w.
   Terlalu banyak yang ingin dikongsikan mengenai Injil Barnabas ini namun saya tidaklah begitu mahir menyusun kata dalam menulis dan bercerita.Segala gejolak rasa mengenai ilmu haruslah sering berkongsi dan bertanya,kerana kepunyaan Allah s.w.t jualah segala ilmu.Injil Barnabas ini boleh didapati di mana-mana kedai Saba Islamic Media dengan harga rm12 dengan judulnya The Gospel Of Barnabas translated by Lonsdale and Laura Regg.
“     And God shall make answer even as friend who jesteth with a friend,and shall say; “Hast thou witnesses of this,my friend Muhammad ?” And with reference he shall say “ Yes Lord, “ Then the God shall answer, “ Go call them o Gabriel “ the angel Gabriel shall come to the messenger of God,and shall say, “ Lord,who are thy wtnesses ? the messenger of God shall answer; they are Adam,Abraham,Ishmael,Moses,David and Jesus son of Mary, “   - Barnabas 55:   “

No comments:

Post a Comment